Címke: Szabó Jánosné

Kitüntetések

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben
részesült 2024. március 14-én a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Gacov Katalin példaértékű elhivatottsággal végzett, értékteremtő szakmai tevékenysége, az intézményi innovációt segítő vezető munkája elismeréseként. Az elismerést dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszony adta át a Pesti Vigadóban.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok város kulturális életében meghatározó szerepet játszik. A szervezet igazgatói munkakörét Gacov Katalin 2016. október 1-je óta tölti be. Az elmúlt évek alatt az intézmény dinamikusan alkalmazkodott a változó körülményekhez, igazodott a hazai és nemzetközi trendekhez, és – összhangban a fenntartó, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának elvárásaival –
hozzájárult ahhoz, hogy elégedett, kulturális szükségleteikben kiszolgált, tájékozott lakossága legyen a vármegyének.
Gacov Katalin vezetői küldetésének tekinti a minőségi szolgálatot, a tudatos, célfolyamat és eredményorientált munkavégzést. Fontosnak tartja a könyvtár hagyományos alapértékeinek megőrzését, emellett törekszik arra, hogy a szervezet energikus, kiváló szakmai munkát végezzen.
Az általa irányított intézmény tevékenysége komplex. A hagyományos könyvtári feladatai mellett bemutatkozási lehetőséget nyújt mind az amatőr alkotók, mind a professzionális művészek számára, kulturális eseményeket szervez, ahol a lakosságnak lehetővé teszi a kapcsolatteremtést az irodalommal és az alkotókkal. Nyitott találkozóhelyeket biztosít a lakosoknak, figyelembe véve az életkori, társadalmi sajátosságaikat, elősegíti új közösségek létrejöttét. Helyismereti gyűjteményével és az arra épülő tudásanyaggal, szolgáltatásokkal hozzájárul a város kulturális értékeinek megőrzéséhez, illetve ismertté tételéhez. Az intézményhálózat egyaránt ellátja a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat. A Kossuth téri központi épületen kívül öt telephelye van, a szandaszőlősi, kertvárosi és a Széchenyi városrészben működő közművelődési egységek után 2022-ben nyílt meg a legújabb közösségi tér a Pletykafalu városrészben.
Vármegyei hatókörű könyvtárként szervezi a települési könyvtárak együttműködését, továbbá a települési könyvtárak minőségi működését elősegítő szakmai, fejlesztő szolgáltatásokat nyújt. A vármegye kistelepülésein működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR-nek jelenleg 48 település a tagja), szervezi a könyvtári, információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében. A KSZR működtetésével segíti a társadalmi integrációt, a földrajzi hátrányok leküzdését, a tanulást, az önművelést Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén.
Igazgatói munkája során szem előtt tartja a partnerközpontúságot, elsősorban a látogatói igényeknek való megfelelést. A fenntartó önkormányzattal kiváló szakmai kapcsolatban dolgozik. Az együttműködésekre mindig nyitott, ennek eredményeként az intézmény hagyományosan jó kapcsolatot ápol a városban és a vármegyében működő kulturális intézményekkel, közgyűjteményekkel, a nevelési, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és a médiával is. Partnerközpontú szemléletét jól tükrözi, hogy az intézmény jelenleg több mint 100 tartalmas együttműködői és partneri megállapodással rendelkezik. Fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok ápolását és új partnerségek kialakítását főként külföldi könyvtárakkal. Jó példája ennek a Ksiaznica Beskidzka lengyel könyvtárral kialakított együttműködés.
Gacov Katalin személyisége nyitott a szakmai innovációk befogadására. Vezetőként kiemelt feladatának tartja, hogy inspiráló munkakörnyezetet teremtsen, amelyben a kollégák szárnyalni tudnak. Az intézmény stratégiájában kiemelt szerepet szán a digitális megújulásnak. A használók kényelmét szolgálja az utóbbi években bevezetett eCard mobilapplikációs és több más elektronikus szolgáltatás, úgy, mint az online regisztráció, az e-mailes értesítés a kölcsönzési idő lejáratáról, vagy a Laptapír elektronikus folyóirat elérés. A belső hálózatfejlesztés és felhő alapú adattárolás pedig a munkavégzés hatékonyságát erősíti.
A szolgáltatási kínálatban kiemelt figyelmet kapott a gyermek- és ifjúsági korosztály. Az ifjúsági részleg megújulása nyomán folyamatosan emelkedik a látogatószám, fennállása óta a programokon részt vevők száma megháromszorozódott. Rendezvényeik közül országos sikerre tett szert az önkéntes fiatalokkal szervezett animetalálkozó, a SzolnoCon. A japán, anime és fantasy rajongók találkozója a könyvtárban kerül megrendezésre, egyre emelkedő látogatószámmal, 2022. július 9-én már több mint 1500 résztvevővel rendezték meg a 3. SzolnoCont, Szolnok főterére is kiterjesztett programkínálattal. Az innovatív módon átalakított,
fiataloknak szóló olvasásnépszerűsítő foglalkozáskínálatuk mellett kizárólag a 10-14 éves korosztály részére alakítottak ki közösségi teret T-zóna néven.
A 2021-ben bevezetett társasjáték kölcsönzés a család minden tagjának kínál értékes szórakozást. Igyekszik összekapcsolni a gazdasági, civil és közszférát, és ezt a könyvtárlátogatók javára fordítani.
Az elmúlt évtizedekben az intézmény többszöri átszervezésen, összevonáson, átalakuláson ment keresztül. Gacov Katalin igazgatóként az elmúlt években olyan kihívásokkal szembesült, melyekkel korábban nem. A Covid járvány miatt kialakult pandémiás helyzettel és az energiaárak emelkedését követő gazdasági világválsággal is szembe kellett néznie, és megfontolt felelősséggel, számos döntést meghozva az intézményt tovább irányítania, mely a kihívásokra megújulással tudott felelni: bevezette az úgynevezett pakkszolgáltatást, az ablakkölcsönzést és a könyvkiszállítást.
Vezetői szemléletében kiemelt helyet kap a társadalmi felelősségvállalás. Az intézmény tevékenységével, eszközrendszerével hozzájárul azon szervezetek, csoportok, közösségek működéséhez, amelyek a fogyatékossággal élőket, szociálisan hátrányos helyzetű személyek érdekeit képviselik.
Gacov Katalin elkötelezett minőségközpontú szemléletének eredménye a bevezetett TQM alapú minőségirányítási rendszer.
Az intézmény működésében szem előtt tartja a költséghatékony működést, a pályázati források minél hatékonyabb kihasználását. A vezetése alatt 2017-től mostanáig közel 180 millió forint támogatást nyert el az intézmény hazai és Európai Uniós forrásokból és 42 millió forint támogatást kapott a Europe Direct iroda működtetéséhez. Ezek a források lehetővé tették a szakmai munka minőségi folytatását, innovációk bevezetését, infrastrukturális fejlesztéseket, valamint a szolgáltatáskínálat bővítését.
Fontos kiemelni a mellékletben olvasható kilenc elismerést, díjat, amelyek mögött kiemelkedő tartalmi munka és elköteleződés van. A könyvtár munkatársainak és az otthont adó városnak a megbecsülése is egy-egy díj.
Igazgató Asszony komplex szerepet vállal a város kulturális életének fejlesztésében, koncepciójának kialakításában, az elkészült tervek megvalósításában is. 2022-től a Szolnoki Kulturális Kollégium alelnökeként támogatja a város kulturális értékeinek bővítését.
Vezetői munkájának fókusza az ember. A könyvtárhasználó, a közművelődés szolgáltatásait igénybevevő, a munkatárs, és valamennyi partner. Kiemelkedik küldetéstudata, stratégiai gondolkodásmódja, amely az operatív cselekvés képességével is párosul. Határozott értékrendje, kiemelkedő felkészültsége alapja vezetői eredményességének.

Pro Urbe díjban részesült Szabó Jánosné nyugalmazott könyvtárigazgató 2024. április 3-án, a Város napja alkalmából.

Jászsági Térségi TV felvétele

Szabó Jánosné jelentős könyves szakmai múlttal, a könyvtárosi hivatás iránti elkötelezettséggel vezette a jászberényi könyvtárt, mely 110 évig önálló intézményként állt a város és a kistérség lakossága részére. A könyvtárosi munka mellett tartalmas közművelődési és karitatív feladatot is ellátott azzal a céllal, hogy a könyvtárhasználókon kívül más emberek is bejöjjenek az épületbe egy-egy kiállítás, előadás vagy gyermekprogram megtekintésére. Mind ezek mellett figyelemmel volt a szakma megújításával kapcsolatos megyei és országos információkra, eseményekre.
Több évig tartó szervezőmunkája eredményeként, címzett állami és önkormányzati támogatásból 2005-ben megvalósult a könyvtárépület nagyszabású rekonstrukciója, melynek során megújult, jelentősen kibővült épületben dolgozhattak a könyvtárosok. Ezzel egy időben a papíralapú katalógust felváltotta az elektronikus nyilvántartás. Ez jelentős lépés volt a minőségi könyvtári munkához. Az épület bővítésével egy csillagvizsgáló is kialakításra került, mellyel új ismeretterjesztési mód adódott a városban. Megnyílt a lehetőség különböző programok lebonyolítására gyermekek és felnőttek részére egyaránt, melyek szorosan kapcsolódtak a könyvekhez, az olvasáshoz, az ismeretszerzés számtalan formájához. Előadói estek, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók részesei lehettek az érdeklődők. Ismert színművészek, elismert történészek, orvosok és más szakemberek voltak a vendégeik.
A kiállítások rendezése folyamatos volt, helyi vagy idegen festők, fotóművészek tárlatai kerültek az érdeklődők elé. Lehetőséget kaptak civil szervezetek is a bemutatkozásra. A jászberényi könyvtár kétszer is otthont adott az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitó ünnepségének. Egy alkalommal pedig szintén ők szervezték meg a Helyismereti Könyvtárosok három napos, országos konferenciáját.
2008-ban a magyarországi közművelődési könyvtárak egy addig soha nem ismert pályázati lehetőséget kaptak. EU-s támogatással nagyarányú informatikai fejlesztést lehetett a nyert összeggel végrehajtani. Nyolctagú konzorcium vezető könyvtáraként 70 millió forint támogatást nyertek, hét kistérségi közművelődési könyvtár és a Tanítóképző Főiskola könyvtára részére.
Vezetésével a könyvtár karitatív tevékenysége szintén ismert és elismert volt. A Fogódzkodó Egyesület egészséges és sérült tagjainak székhelye és működési területe intézményük volt. A Vakok- és Gyengénlátók klubja hasonló támogatást kapott tőlük. Részükre különböző szöveg- és képnagyító programok segítségével, valamint a hangoskönyv-állományukkal, addig soha nem tapasztalt szolgáltatást is tudtak nyújtani.
Az intézmény a helybeli és a kistérségben dolgozó könyvtárosok szakmai találkozóhelye, a berényi főiskola informatikus könyvtáros szakos hallgatóinak gyakorlóhelye volt.
Vezetői programja a realitások alapján megvalósítható kultúrpolitikai arculatot, vonzó jövőképet mutatott. A város könyvtára a hagyományok megőrzésével minőségi közgyűjteménnyé, információs adatbázissá vált. A felújított könyvtárépület, mint forma, megtelt tartalommal.
Szabó Jánosné négy egyesületnél, mint alelnök igen meghatározó értelmi vezető, mindez mellett a szervezési munkában irányító egyéniség, ezek eredményes működésében nagy érdeme van. Fontosnak tartja a tagok összefogását erősítő összejövetelek, rendezvények, kirándulások szervezését. Érintettsége révén különös figyelmet szentel, elsősorban példamutatásával, a sérült emberek problémáinak megoldására.
Nagyon lelkiismeretes, alapos és pontos munkát végez. Az emberekhez való viszonya nagyon jó, együttműködő partner és megértő munkatárs. A város lakossága elismerését élvezi.
A helytörténeti könyvek szerkesztésénél is nagyon együttműködő és alapos, precíz, igényes. Hét könyv szerkesztésében is részt vett. Számos írása, beszámolók, könyvismertetések megjelentek a helyi sajtóban és több szakmai lapban.
Nyugdíjas évei mellett a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Általános Iskola könyvtárosaként, alkalmanként óraadóként dolgozik.
Számára nagyon fontos volt, hogy szülővárosát soha ne hagyja el. Itt töltötte iskolás és dolgos éveit. Főiskolás éveitől eltekintve ez a város volt élete színtere, s ez büszkeséggel tölti el.

Verseghy-díj
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019-ben díjat alapított azoknak a munkatársaknak az elismerésére, akik egy adott év során kiemelkedő munkát végeztek. 2024-ben két kolléga részesült ebben az elismerésben:

Kovácsné Volter Ildikó és Vajdulákné Fótos Éva. Herczeg Péter felvétele

Kovácsné Volter Ildikó
Díjazottunk olyan munkakörben dolgozik, ami korábban nem létezett. Szakmai tudása nélkülözhetetlen, biztos hátteret jelent az intézménynek.
A különböző pályázatok pénzügyi részének lebonyolításában, elszámolásában oroszlánrészt vállal, ezek közül kiemelendő az ominózus bérfejlesztési pályázat, ami mindegyik közül a legnehezebb volt. De mondhatnám a családbarát pályázatot is, aminek már a beadásához szükséges adminisztráció, személyügyes számolgatás sem volt egyszerű, nemhogy az elszámolás.
A hat telephelyünk beszerzési, épületkarbantartási, bontási, építési munkáinak koordinálását zökkenőmentesen végzi. Osztályát jól vezeti, sokszor villámhárítóként tompít, közvetít a különböző területek között, arra törekszik, hogy konfliktusmentesen oldják meg az adódó helyzeteket.
Feladatait alázattal, szorgalmasan és magas színvonalon végzi. Munkájára igényes, a határidőket mindig betartja, pedig sokszor azonnal kell cselekedni. Jól alkalmazkodik nem várt helyzetekhez, jogszabály-módosításokhoz, a különböző meghívott előadók rigolyáihoz. Pontosan és alaposan dolgozik, képes rendszerben gondolkodni.
Kedves, csendes és szerény személyiségével könnyű együtt dolgozni, megtalálja a hangot mindenkivel. Végtelen türelemmel kezeli a hozzá érkező munkatársakat, vagy az éppen állást kereső jelentkezőket.

Vajdulákné Fótos Éva
Munka iránti alázata az első pillanattól kezdve kiemelkedő, a látogatók és a munkatársai elismeréssel, megbecsüléssel beszélnek róla. Évi, amióta az intézmény dolgozója lett, több munkakörben kipróbálta magát, és mindenhol helyt állt. Színes egyéniségével, mosolygós természetével, és a munkához való pozitív hozzáállásával példaként szolgálhat. Közvetlen, nyitott személyiség, akivel jó együtt dolgozni, mindig lehet rá számítani közművelődési és könyvtári területen egyaránt. A kreativitásának semmi sem szab határt, hiszen munkájának nagy részét is a kreatív feladatok tervezése, szervezése és lebonyolítása teszi ki, amit hihetetlen precizitással és odaadással végez napi szinten. Számos szakkör, kézműves foglalkozás tartozik hozzá, így általa rengetegen élhetik át nap, mint nap a hagyományok sokszínűségét, csodáját.
Az intézmény pozitív arculatának öregbítéséhez a külsős helyszíneken való aktív részvétellel nagyban hozzájárul, emellett a belső programok lebonyolításában is nagy szerepet vállal.
Igazi csapattag, aki a fiatalabbakat meghazudtoló lendülettel és lelkesen vág bele minden új feladatba, nehezen mondva nemet bármilyen ötletre, mindig a sikeres megvalósítás a célja. Végtelen türelmével és szeretetével eléri azt, hogy egyre több családnak legyen erős kötődése a közösségi térhez és a könyvtárhoz, így a helyi társadalom építésében is folyamatosan részt vesz.
Évivel rendkívül jó együtt dolgozni, vidám, fáradhatatlan lendülete minden munkatársára jó hatással van.
A díjazottaknak ez úton is gratulálunk az elismerésekhez!
 

2002

73. Ünnepi Könyvhét és 2. Gyermekkönyv Napok

A megyei megnyitót június 6-án délután, Kunhegyesen rendezték meg a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban. Rövid kulturális műsor után Kontra József polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Fejér Andor, a megyei közgyűlés alelnöke mondott megnyitóbeszédet. Bevezetőben a gutenbergi mű nagyszerűségét méltatta, amely emberek tömegeihez hozta közel az írott szót. A könyv korábban csak kevesek kiváltsága volt, a nyomtatással viszont emberek tömegei férhettek hozzá. Sőt, ma már sokszor úgy érezzük, elveszítjük tájékozódásunkat a ránk zúduló írott és egyéb információk tömegében. Meg kell tanulnunk válogatni, megkülönböztetni a fontosat a jelentéktelentől, az értékeset az értéktelentől. Olvasásszociológiai felmérések bizonyítják, hogy korunkban csökken az olvasók száma, egyre többen vannak, akik számára gondot okoz az írott szöveg olvasása és értelmezése. Valóban, az olvasott szöveget meg kell érteni, le kell fordítani a fogalmak, képek „nyelvére”, és ez némi erőfeszítést kíván, viszont nagyszerű védelem a szellemi ellustulás ellen. Elismerően szólt arról, hogy a megyében az elmúlt néhány évben száznál több könyv látott napvilágot. A millennium tiszteletére több történelmi tárgyú kötet jelent meg, de néprajzi tárgyú könyvek, évkönyvek, kalendáriumok, turisztikai kiadványok is bővítették a választékot. Hosszasabban méltatta a megyében megjelent szépirodalmi köteteket, és megemlítette az Ezredvég című irodalmi, művészeti és társadalom kritikai folyóirat tavalyi szolnoki különszámát és a köztudatban egyre jobban jelen lévő szolnoki folyóiratot, az Esőt.

Mivel az idei könyvhét az olvasás éve zárása is egyúttal, méltatta ennek a kezdeményezésnek a jelentőségét, szerepét az olvasás megszerettetésében. Ezt követően Babits Mihály: Ritmus a könyvről című versét Gönczi János, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója mondta el. Az esemény Nagy Tibor zenetanár zenei összeállításával folytatódott. Az ünnepi megnyitó Pálfy Margit előadóművész Szindbád hazamegy című, Márai Sándor és Bartók Béla műveiből összeállított műsorával fejeződött be.

Megyei megnyitó Kunhegyesen - Új Néplap felvétele

2002-ben Szolnokon a megújult Hild tér adottságait kihasználva változatos, érdekes programokkal, találkozókkal várták az irodalomkedvelőket. Helyszínt váltott a könyvvásár is. Külön sátorban árusították a megyei kiadványokat. A szervezők:  Városi Művelődési és Zenei Központ, a Hild Viktor Városi Könyvtár, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a Damjanich János Múzeum voltak. A programokban jelentős hangsúlyt kaptak a helyi szerzők, a kulturális műsorokban pedig a helyi együttesek.

Író-olvasó találkozó volt Tóth Tamás Boldizsárral, a Harry Potter-regények fordítójával a szolnoki városi könyvtárban.

Tóth Tamás Boldizsár dedikál - Hild Könyvtár felvétele

A Hild Viktor Kömyvtárban került sor A könyv ünnepe című irodalmi vetélkedő eredményhirdetésére is. Dajka Miklós A Távol-Kelet útjain című könyvének bemutatójának is a bibliotéka adott otthont.  Az Aranysor Íróklub alkotói is itt mutatkoztak be.

A Verseghy Könyvtár vendége Darvasi László író és Sziráki Péter irodalomtörténész volt. Rékasy Ildikó A régi roffi kert című verseskötetének bemutatóján Sóron Ildikó könyvtáros és  Meister Éva színművész működött közre. Polcz Alaine pszichológus-író Életünk célja — életünk értelme címmel tartott előadást.


Szinte minden településen megemlékeznek valamilyen ünnepséggel a könyvhétről. A könyvhéthez kapcsolódva Gera Pál író-olvasó találkozóját rendezték meg a kuncsorbai községi könyvtárban, valamint a jászapáti városi könyvtárban. Egy asszony vétkecskéje címmel Kóka Rozália tart előadást a mezőtúri városi könyvtárban.

Beke Kata: Az elbocsátott vad című könyvének bemutatóját rendezték meg a jászberényi könyvtárban. Közreműködött Cserhalmi Zsuzsa tankönyvszerkesztő, Korona Kiadó irodalmi vezetője. A mai világban az emberek nem vesznek könyveket, mert drágák és nagy helyet foglalnak — mondta iróniával Beke Kata. Szabó Jánosné, a könyvtár igazgatónője nyitotta meg a beszélgetést.  A kortárs magyar szépirodalom már ebben az évben 180 új művel gyarapodott – mondta. Beke Kata munkájának vezérfonala, meghatározója a hit. Hinni valamiben, ami feljebbvaló, kicsit magasztos. — Értelmes álláspont a hit és a kételkedés is, s meggyőződve nyüatkozni arról, hogy Isten nem létezik, meggondolatlanság. Ki tudja, hogy létezik-e vagy nem? Erre azt szoktam mondani, hogy a lövészárokban nincsen ateista — fejtette ki véleményét a szerző. Később megjegyezte, hogy nem tud regényeket, novellákat írni, történeteket kitalálni, eddig még mindig a saját életéből merített tapasztalatokat fogalmazta meg, most sincs ez másként. Az elbocsátott vad című esszé elvont, de örök igazságokat állít elénk, azokat a végső kérdéseket, amelyek jobban elgondolkodtatják az embereket hatvan év felett. Ez a meleg hangú, humoros, ironikus elbeszélés a vallomással és a memoárral rokonítható. A mű Beke Kata saját visszatérés-története; benne olyan nagy kérdésekkel foglalkozik, mint Szent Ágoston és Rousseau. Az írónő szerint a mai világban nem a maguk súlya szerint vetődnek fel a problémák. Mi a dolgunk a világon? Van-e értelme az emberi életnek? Ezek a kérdések már évszázadokkal ezelőtt is foglalkoztatták a költőket. Eddig azonban még nem született rájuk válasz.

Beke Kata - Új Néplap felvétele

Média a mindennapokban címmel Hartai László médiaszakértő tart előadást június 3-án a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karának Apponyi termében. A filmrendező és operatőr a média társadalomra gyakorolt hatásait elemző előadásában a megjelent elemzéseket, kutatásokat egy csokorba szedve próbált az előadó választ találni a kérdésre: kik és milyen mértékben televízióznak, illetve rájuk milyen hatást gyakorol a tévé. Mint elhangzott, a magyar lakosság átlagosan napi négy órát tölt a televíziózással. Az átlagszámításnál a teljes lakosságszámot figyelembe vették a csecsemőktől az aggastyánokig. A felmérések szerint a legtöbbet a nyugdíjasok ülnek a képernyők előtt, megelőzve a fiatalokat. Az előadó szerint ez azt a szomorú tényt mutatja, hogy a társadalom nem nagyon tud mit kezdeni az időseivel, de azok sem találják helyüket a mai világban. A gyermekek, fiatalok is rengeteg időt töltenek tévénézéssel, de tudományos módszerekkel egyelőre nem sikerült bizonyítani, hogy a médiában megjelenő erőszak milyen hatással van a fejlődésükre. Hartai László szerint egyetlen módszere van a szülőknek arra, hogy a televízió elől elcsalogassák a gyermekeiket: az, hogy érdekesebbek lesznek. Ennek megoldása nem kis feladat, amit csak igen kevesen tudnak felvállalni, vagy ha igen, gyorsan belefáradnak a küzdelembe. A televíziónak egyetlen komoly versenytársa van napjainkban: az internet. A szakember szerint a legnagyobb veszélyek egyike, hogy a masszív tévénézők világlátása lassan eltávolodik a valós tényektől, és a média által felé közvetített virtuális világot fogadja el valóságként. A védekezés módszere még nem alakult ki, az viszont biztos — számos ország példája mutatja -, hogy tiltással semmire sem megy a társadalom.

2002-ben volt 50 éves a kisújszállási Arany János Városi Könyvtár. Az intézmény az ünnepi könyvhét alkalmából kulturális konferenciát szervezett. A városháza dísztermében a megjelenteket Halász János kulturális államtitkár köszöntötte, majd előadást tart dr. Ambrus Zoltán, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Németh István, a Nagykun Együttműködési Társulás elnöke, dr. Fazekas Sándor karcagi, Palágyi Gábor kisúji, Baranyi Mihály kenderesi polgármester, Tokár István volt országgyűlési képviselő és Ö. Tóth Lajosné nyugalmazott könyvtárvezető,

Törökszentmiklóson az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Pro Bibliotheca Alapítvány kapcsolódott az ünnepi könyvhéthez. A Kunságból elszármazott Dienes Eszter: Szerető, este (versek Ladányi Mihálynak) című verseskötetéből Körmendi Lajos író, költő adott elő részleteket május 30- án 18 órától a Helytörténeti Gyűjtemény Almásy úti épületében.

Zenés felolvasóestet tartottak június 3-án a Helytörténeti Gyűjteménynél. A rendezvényen bemutatkoztak az Aranysor Íróklub tagjai. „Könyv, te gyönyörűséges könyv” címmel előadóestet rendeztek az Almásy úton június 9-én. A vendég Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész. A programot követően a Pro Bibliotheca Alapítvány Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész Ipolyi Arnoldról készített emlékérmeit adta át Nagy János alapítványi elnök. A Kodály Zoltán Zeneiskola vonószenekara június 2-án 16 órától a művelődési központban tartott hangversenyt, ahol Mesterné Vadas Zsuzsa vezényelt.

Az ünnepi könyvhét rendezvényeként a karcagi Városi Csokonai Könyvtárban a kunokról és rokonaikról volt szó. Körmendi Lajos József Attila-díjas író mutatta be dr. Bartha Júlia néprajzkutató frissen megjelent két könyvét: A Kunság népi kultúrájának keleti elemeit és az Amu-darja széles vizét. Ez utóbbi válogatás a török népek folklórjából Mándoky Kongur István fordításában,

Programokkal várták az érdeklődőket többek között Kenderesen, ahol Pöttöm Panna címmel óvodásoknak tartottak mesevetélkedőt a nagyközségi könyvtárban.

Cibakházán Bocsoda elnevezéssel rendeztek hasonló eseményt a helyi könyvtárban.

Abádszalókon Könyvről könyvért vetélkedő lesz felső tagozatos diákok, majd Tarka lepke, kis mese címmel mesedélelőttöt tartottak óvodások részére a nagyközségi könyvtárban. 

Kronológia

2002. május 30. Zenés beszélgetés az ünnepi könyvhét jegyében. Vendég: Mészöly Dezső, Szakonyi Károly, Petőcz András. Közreműködik: Huzella Péter. Moderátor: Turczi István (Szolnok, Szigligeti Színház)

2002. május 30. A Kunságból elszármazott Dienes Eszter: Szerető, este (versek Ladányi Mihálynak) című verseskötetéből Körmendi Lajos író, költő ad elő részleteket (Törökszentmiklós)


2002. június 2. Kodály Zoltán Zeneiskola vonószenekarának műsora. Vezényel: Mesterné Vadas Zsuzsa (Törökszentmiklós)

2002. június 3. Média a mindennapokban. Előadó: Hartai László (Jászberény)

2002. június 3. Zenés felolvasóest. Vendég: Aranysor Íróklub (Törökszentmiklós)

2002. június 4. Új könyvtári szakrészleg avató ünnepsége. Köszöntő: Kozma Imre polgármester (Martfű)

2002. június 4. Író-olvasó találkozó. Vendég: Nógrádi Gábor (Martfű)

2002. június 6. Író-olvasó találkozó. Vendég: Gera Pál (Jászapáti, Kuncsorba)

2002. június 6. Könyvbemutató. Beke Kata: Az elbocsátott vad. Beszélgetőtárs: Cserhalmi Zsuzsa (Jászberény)

2002. június 6. Megyei megnyitó. Köszöntő Kontra József polgármester. Megnyitó beszéd: Fejér Andor a megyei közgyűlés alelnöke. Pálfy Margit előadóművész műsora (Kunhegyes)

2002. június 6. Egy asszony vétkecskéje. Kóka Rozália előadása (Mezőtúr)

2002. június 6. Városi megnyitó ünnepség. Köszöntő: M. Román Béla. Közreműködik: Bartók Béla Zeneiskola Harsona Együttese (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 6. Író-olvasó találkozó. Vendég: Beke Kata. Közreműködik: Kölyök Színpad (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 6. Író-olvasó találkozó. Vendég: Molnár H. Lajos. Beszélgetőtárs: Jenei Gyula (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 6-11. Kávéház. Kézíráselemzés. Gyerek kuckó (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Könyvről könyvért vetélkedő felső tagozatos diákok részére (Abádszalók)

2002. június 7. Bocsoda. Mesevetélkedő óvodásoknak (Cibakháza)

2002. június 7. Pöttöm Panna. Mesevetélkedő óvodásoknak (Kenderes)

2002. június 7. Szolnoki Népdalkör műsora (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Dedikálás. Vendég: Tóth Tamás, a Harry Potter-regények fordítója (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Író-olvasó találkozó. Vendég: Dienes Eszter. Beszélgetőtárs: Jenei Gyula (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Író-olvasó találkozó. Vendég: Tóth Tamás, a Harry Potter-regények fordítója (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 7. Eső. Felolvasóest. Közreműködik: Bartha Ildikó, Dienes Eszter, Jenei Gyula, P. Nagy István, Rékasy Ildikó, Várszegi Tibor (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Író-olvasó találkozó. Vendég: Darvasi László író. Beszélgetőtárs: Szirák Péter irodalomtörténész (Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: dr. Garamvölgyi László, Nemere István. Beszélgetőtárs: Valkó Mihály (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

Nemere István dedikál- Új Néplap felvétele

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Grecsó Krisztián. Beszélgetőtárs: Valkó Mihály (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. MEA. Izbéki Tímea musical válogatása (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Aranysor Íróklub. Közreműködik: Barhács László, Bognár László, Czowerval Katalin, Hajdrik József, Kovács Berta, Nádas Erzsébet, Száz Pálné (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Benedek Szabolcs. (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Gaál Áron. Beszélgetőtárs: Kaposvári Gyöngyi (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Saád Katalin (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8-9. Ex libris készítés a Szolnoki Metszőkör tagjaival (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Maxi Dance. Hip-hop tánczenebemutató (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Palacsinto Glaszo. Cigány folklórműsor (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Dedikálás. Vendég: Körmendi Lajos. Közreműködik: Széchenyi István Gimnázium diákjai (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Író-olvasó találkozó. Vendég: Bayer Zsolt (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Dedikálás. Vendég: Varga Rudolf. Közreműködik: Széchenyi István Gimnázium diákjai (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Dedikálás. Vendég: Sarusi Mihály (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. A Szolnoki Táncegyüttes műsora (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. „Könyv, te gyönyörűséges könyv”.Vendég Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész (Törökszentmiklós)

2002. június 10. Könyvbemutató. Dajka Miklós: Távol-Kelet útjain (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 11. “A könyv ünnepe” című irodalmi vetélkedő eredményhirdetése. (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 11. Bemutatkozik az Aranysor Íróklub (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 11. Könyvbemutató. Rékasy Ildikó: “A régi roffi kert” Beszélgetőtárs: Sóron Ildikó. Közreműködik: Meister Éva előadóművész. (Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár)

2002. június 14. “Életünk célja – életünk értelme” Beszélgetés Polcz Alaine pszichológussal, írónővel (Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár)

2002

73. Ünnepi Könyvhét és 2. Gyermekkönyv Napok

A megyei megnyitót június 6-án délután, Kunhegyesen rendezték meg a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban. Rövid kulturális műsor után Kontra József polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Fejér Andor, a megyei közgyűlés alelnöke mondott megnyitóbeszédet. Bevezetőben a gutenbergi mű nagyszerűségét méltatta, amely emberek tömegeihez hozta közel az írott szót. A könyv korábban csak kevesek kiváltsága volt, a nyomtatással viszont emberek tömegei férhettek hozzá. Sőt, ma már sokszor úgy érezzük, elveszítjük tájékozódásunkat a ránk zúduló írott és egyéb információk tömegében. Meg kell tanulnunk válogatni, megkülönböztetni a fontosat a jelentéktelentől, az értékeset az értéktelentől. Olvasásszociológiai felmérések bizonyítják, hogy korunkban csökken az olvasók száma, egyre többen vannak, akik számára gondot okoz az írott szöveg olvasása és értelmezése. Valóban, az olvasott szöveget meg kell érteni, le kell fordítani a fogalmak, képek „nyelvére”, és ez némi erőfeszítést kíván, viszont nagyszerű védelem a szellemi ellustulás ellen. Elismerően szólt arról, hogy a megyében az elmúlt néhány évben száznál több könyv látott napvilágot. A millennium tiszteletére több történelmi tárgyú kötet jelent meg, de néprajzi tárgyú könyvek, évkönyvek, kalendáriumok, turisztikai kiadványok is bővítették a választékot. Hosszasabban méltatta a megyében megjelent szépirodalmi köteteket, és megemlítette az Ezredvég című irodalmi, művészeti és társadalom kritikai folyóirat tavalyi szolnoki különszámát és a köztudatban egyre jobban jelen lévő szolnoki folyóiratot, az Esőt. Mivel az idei könyvhét az olvasás éve zárása is egyúttal, méltatta ennek a kezdeményezésnek a jelentőségét, szerepét az olvasás megszerettetésében. Ezt követően Babits Mihály: Ritmus a könyvről című versét Gönczi János, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója mondta el. Az esemény Nagy Tibor zenetanár zenei összeállításával folytatódott. Az ünnepi megnyitó Pálfy Margit előadóművész Szindbád hazamegy című, Márai Sándor és Bartók Béla műveiből összeállított műsorával fejeződött be.

Megyei megnyitó Kunhegyesen - Új Néplap felvétele

2002-ben Szolnokon a megújult Hild tér adottságait kihasználva változatos, érdekes programokkal, találkozókkal várták az irodalomkedvelőket. Helyszínt váltott a könyvvásár is. Külön sátorban árusították a megyei kiadványokat. A szervezők:  Városi Művelődési és Zenei Központ, a Hild Viktor Városi Könyvtár, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a Damjanich János Múzeum voltak.A programokban jelentős hangsúlyt kaptak a helyi szerzők, a kulturális műsorokban pedig a helyi együttesek.

Íróolvasó találkozó volt Tóth Tamás Boldizsárral, a Harry Potter-regények fordítójával a szolnoki városi könyvtárban.

Tóth Tamás Boldizsár dedikál - Hild Könyvtár felvétele

A Hild Viktor Kömyvtárban került sor A könyv ünnepe című irodalmi vetélkedő eredményhirdetésére is. Dajka Miklós A Távol-Kelet útjain című könyvének bemutatójának is a bibliotéka adott otthont.  Az Aranysor Íróklub alkotói is itt mutatkoztak be.

A Verseghy Könyvtár vendége Darvasi László író és Sziráki Péter irodalomtörténész volt. Rékasy Ildikó A régi roffi kert című verseskötetének bemutatóját Sóron Ildikó könyvtáros és  Meister Éva színművész működött közre. Polcz Alaine pszichológus-író Életünk célja — életünk értelme címmel tartott előadást.


Szinte minden településen megemlékeznek valamilyen ünnepséggel a könyvhétről. A könyvhéthez kapcsolódva Gera Pál író-olvasó találkozóját rendezték meg a kuncsorbai községi könyvtárban, valamint a jászapáti városi könyvtárban. Egy asszony vétkecskéje címmel Kóka Rozália tart előadást a mezőtúri városi könyvtárban. Beke Kata: Az elbocsátott vad című könyvének bemutatóját rendezték meg a jászberényi könyvtárban. Közreműködött Cserhalmi Zsuzsa tankönyvszerkesztő, Korona Kiadó irodalmi vezetője. A mai világban az emberek nem vesznek könyveket, mert drágák és nagy helyet foglalnak — mondta iróniával Beke Kata. Szabó Jánosáé, a könyvtár igazgatónője nyitotta meg a beszélgetést.  A kortárs magyar szépirodalom már ebben az évben 180 új művel gyarapodott – mondta. Beke Kata munkájának vezérfonala, meghatározója a hit. Hinni valamiben, ami feljebbvaló, kicsit magasztos. — Értelmes álláspont a hit és a kételkedés is, s meggyőződve nyüatkozni arról, hogy Isten nem létezik, meggondolatlanság. Ki tudja, hogy létezik-e vagy nem? Erre azt szoktam mondani, hogy a lövészárokban nincsen ateista — fejtette ki véleményét a szerző. Később megjegyezte, hogy nem tud regényeket, novellákat írni, történeteket kitalálni, eddig még mindig a saját életéből merített tapasztalatokat fogalmazta meg, most sincs ez másként. Az elbocsátott vad című esszé elvont, de örök igazsá gokat állít elénk, azokat a végső kérdéseket, amelyek jobban elgondolkodtatják az embereket hatvan év felett. Ez a meleg hangú, humoros, ironikus elbeszélés a vallomással és a memoárral rokonítható. A mű Beke Kata saját visszatérés-története; benne olyan nagy kérdésekkel foglalkozik, mint Szent Ágoston és Rousseau. Az írónő szerint a mai vüágban nem a maguk súlya szerint vetődnek fel a problémák. Mi a dolgunk a világon? Van-e értelme az emberi életnek? Ezek a kérdések már évszázadokkal ezelőtt is foglalkoztatták a költőket. Eddig azonban még nem született rájuk válasz.

Beke Kata - Új Néplap felvétele

Média a mindennapokban címmel Hartai László médiaszakértő tart előadást június 3-án a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karának Apponyi termében. A filmrendező és operatőr a média társadalomra gyakorolt hatásait elemző előadásában a megjelent elemzéseket, kutatásokat egy csokorba szedve próbált az előadó választ találni a kérdésre: kik és milyen mértékben televízióznak, illetve rájuk milyen hatást gyakorol a tévé. Mint elhangzott, a magyar lakosság átlagosan napi négy órát tölt a televíziózással. Az átlagszámításnál a teljes lakosságszámot figyelembe vették a csecsemőktől az aggastyánokig. A felmérések szerint a legtöbbet a nyugdíjasok ülnek a képernyők előtt, megelőzve a fiatalokat. Az előadó szerint ez azt a szomorú tényt mutatja, hogy a társadalom nem nagyon tud mit kezdeni az időseivel, de azok sem találják helyüket a mai világban. A gyermekek, fiatalok is rengeteg időt töltenek tévénézéssel, de tudományos módszerekkel egyelőre nem sikerült bizonyítani, hogy a médiában megjelenő erőszak milyen hatással van a fejlődésükre. Hartai László szerint egyetlen módszere van a szülőknek arra, hogy a televízió elől elcsalogassák a gyermekeiket: az, hogy érdekesebbek lesznek. Ennek megoldása nem kis feladat, amit csak igen kevesen tudnak felvállalni, vagy ha igen, gyorsan belefáradnak a küzdelembe. A televíziónak egyetlen komoly versenytársa van napjainkban: az internet. A szakember szerint a legnagyobb veszélyek egyike, hogy a masszív tévénézők világlátása lassan eltávolodik a valós tényéktől, és a média által felé közvetített virtuális világot fogadja el valóságként. A védekezés módszere még nem alakult ki, az viszont biztos — számos ország példája mutatja -, hogy tiltással semmire sem megy a társadalom.

2002-ben volt 50 éves a kisújszállási Arany János Városi Könyvtár. Az intézmény az ünnepi könyvhét alkalmából kulturális konferenciát szervezett. A városháza dísztermében a megjelenteket Halász János kulturális államtitkár köszönti, majd előadást tart dr. Ambrus Zoltán, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Németh István, a Nagykun Együttműködési Társulás elnöke, dr. Fazekas Sándor karcagi, Palágyi Gábor kisúji, Baranyi Mihály kenderesi polgármester, Tokár István volt országgyűlési képviselő és Ö. Tóth Lajosné nyugalmazott könyvtárvezető,

Törökszentmiklóson Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Pro Bibliotheca Alapítvány kapcsolódott az ünnepi könyvhéthez. A Kunságból elszármazott Dienes Eszter: Szerető, este (versek Ladányi Mihálynak) című verseskötetéből Körmendi Lajos író, költő adott elő részleteket május 30- án 18 órától a Helytörténeti Gyűjtemény Almásy úti épületében. Zenés felolvasóestet tartottak június 3-án a Helytörténeti Gyűjteménynél. A rendezvényen bemutatkoztak az Aranysor Íróklub tagjai. „Könyv, te gyönyörűséges könyv” címmel előadóestet rendeznek az Almásy úton június 9-én. A vendég Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész. A programot követően a Pro Bibliotheca Alapítvány Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész Ipolyi Arnoldról készített emlékérmeit adja át Nagy János alapítványi elnök. A Kodály Zoltán Zeneiskola vonószenekara június 2-án 16 órától a művelődési központban tartott hangversenyt, ahol Mesterné Vadas Zsuzsa vezényelt.

Az ünnepi könyvhét rendezvényeként a karcagi Városi Csokonai Könyvtárban a kunokról és rokonaikról volt szó. Körmendi Lajos József Attila-díjas író mutatta be dr. Bartha Júlia néprajzkutató frissen megjelent két könyvét: A Kunság népi kultúrájának keleti elemeit és az Amu-darja széles vizét. Ez utóbbi válogatás a török népek folklórjából Mándoky Kongur István fordításában,

Programokkal várták az érdeklődőket többek között Kenderesen, ahol Pöttöm Panna címmel óvodásoknak tartanak mesevetélkedőt a nagyközségi könyvtárban, míg Cibakházán Bocsoda elnevezéssel rendeznek hasonló eseményt a helyi könyvtárban. Abádszalókon Könyvről könyvért vetélkedő lesz felső tagozatos diáko, majd Tarka lepke, kis mese címmel mesedélelőttöt rendeztek óvodások részére a nagyközségi könyvtárban. 

Kronológia

2002. május 30. Zenés beszélgetés az ünnepi könyvhét jegyében. Vendég: Mészöly Dezső, Szakonyi Károly, Petőcz András. Közreműködik: Huzella Péter. Moderátor: Turczi István (Szolnok, Szigligeti Színház)

2002. május 30. A Kunságból elszármazott Dienes Eszter: Szerető, este (versek Ladányi Mihálynak) című verseskötetéből Körmendi Lajos író, költő ad elő részleteket (Törökszentmiklós)


2002. június 2. Kodály Zoltán Zeneiskola vonószenekarának műsora. Vezényel: Mesterné Vadas Zsuzsa (Törökszentmiklós)

2002. június 3. Média a mindennapokban. Előadó: Hartai László (Jászberény)

2002. június 3. Zenés felolvasóest. Vendég: Aranysor Íróklub (Törökszentmiklós)

2002. június 4. Új könyvtári szakrészleg avató ünnepsége. Köszöntő: Kozma Imre polgármester (Martfű)

2002. június 4. Író-olvasó találkozó. Vendég: Nógrádi Gábor (Martfű)

2002. június 6. Író-olvasó találkozó. Vendég: Gera Pál (Jászapáti, Kuncsorba)

2002. június 6. Könyvbemutató. Beke Kata: Az elbocsátott vad. Beszélgetőtárs: Cserhalmi Zsuzsa (Jászberény)

2002. június 6. Megyei megnyitó. Köszöntő Kontra József polgármester. Megnyitó beszéd: Fejér Andor a megyei közgyűlés alelnöke. Pálfy Margit előadóművész műsora (Kunhegyes)

2002. június 6. Egy asszony vétkecskéje. Kóka Rozália előadása (Mezőtúr)

2002. június 6. Városi megnyitó ünnepség. Köszöntő: M. Román Béla. Közreműködik: Bartók Béla Zeneiskola Harsona Együttese (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 6. Író-olvasó találkozó. Vendég: Beke Kata. Közreműködik: Kölyök Színpad (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 6. Író-olvasó találkozó. Vendég: Molnár H. Lajos. Beszélgetőtárs: Jenei Gyula (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 6-11. Kávéház. Kézíráselemzés. Gyerek kuckó (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Könyvről könyvért vetélkedő felső tagozatos diákok részére (Abádszalók)

2002. június 7. Bocsoda. Mesevetélkedő óvodásoknak (Cibakháza)

2002. június 7. Pöttöm Panna. Mesevetélkedő óvodásoknak (Kenderes)

2002. június 7. Szolnoki Népdalkör műsora (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Dedikálás. Vendég: Tóth Tamás, a Harry Potter-regények fordítója (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Író-olvasó találkozó. Vendég: Dienes Eszter. Beszélgetőtárs: Jenei Gyula (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Író-olvasó találkozó. Vendég: Tóth Tamás, a Harry Potter-regények fordítója (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 7. Eső. Felolvas est. Közreműködik: Bartha Ildikó, Dienes Eszter, Jenei Gyula, P. Nagy István, Rékasi Ildikó, Várszegi Tibor (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 7. Író-olvasó találkozó. Vendég: Darvasi László író. Beszélgetőtárs: Szirák Péter irodalomtörténész (Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: dr. Garamvölgyi László, Nemere István. Beszélgetőtárs: Valkó Mihály (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

Nemere István dedikál- Új Néplap felvétele

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Grecsó Krisztián. Beszélgetőtárs: Valkó Mihály (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. MEA. Izbéki Tímea musical válogatása (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Aranysor Íróklub. Közreműködik: Barhács László, Bognár László, Czowerval Katalin, Hajdrik József, Kovács Berta, Nádas Erzsébet, Száz Pálné (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Benedek Szabolcs. (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Gaál Áron. Beszélgetőtárs: Kaposvári Gyöngyi (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 8. Író-olvasó találkozó. Vendég: Saád Katalin (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 8-9. Ex libris készítés a Szolnoki Metszőkör tagjaival (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Maxi Dance. Hip-hop tánczenebemutató (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Palacsinto Glaszo. Cigány folklór Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Dedikálás. Vendég: Körmendi Lajos. Közreműködik: Széchenyi István Gimnázium diákjai Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Író-olvasó találkozó. Vendég: Bayer Zsolt (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Dedikálás. Vendég: Varga Rudolf. Közreműködik: Széchenyi István Gimnázium diákjai (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. Dedikálás. Vendég: Sarusi Mihály (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. A Szolnoki Táncegyüttes műsora (Szolnok, Városi Művelődési és Zenei Központ)

2002. június 9. „Könyv, te gyönyörűséges könyv”.Vendég Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész (Törökszentmiklós)

2002. június 10. Könyvbemutató. Dajka Miklós: Távol-Kelet útjain (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 11. “A könyv ünnepe” című irodalmi vetélkedő eredményhirdetése. (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 11. Bemutatkozik az Aranysor Íróklub (Szolnok, Hild Viktor Könyvtár)

2002. június 11. Könyvbemutató. Rékasy Ildikó: “A régi roffi kert” Beszélgetőtárs: Sóron Ildikó. Közreműködik: Meister Éva előadóművész. (Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár)

2002. június 14. “Életünk célja – életünk értelme” Beszélgetés Polcz Alaine pszichológussal, írónővel (Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár)