Címke: Vékony Sándor

Mezőtúri Református Kollégium könyvtára

A kollégiumot, a Tiszántúl fontos kálvinista központját Wittenbergben tanult prédikátorok alapították 1530-ban. A református egyház kebelében működő intézmény sokáig a Debreceni Kollégium partikulája volt. A kollégiumban tanult a magyar szellemi élet számos kiemelkedő alakja, többek között Szép Ernő író, Tamkó Sirató Károly költő és Várkonyi Zoltán filmrendező.

Az iskola könyvtára egyidős az ország egyik legrégebbi középiskolájával. A kezdeketől a peregrinusok, öregdiákok sok-sok köyet ajándékoztak az iskolának, így - ha rendszertelenül is -, de évről évre gyarapodott a kötetek száma. A legkorábban kiadott kötetek a XVI. századból valóak.

Már az 1700-as évektől az intézetbe járó, szegény családból való diákokat azzal is segítették, hogy használatra tankönyveket kaptak ("ex libris orphanorum"). 1940-ben már 1068 kötetes volt az Ifjúsági Segélyző Egylet könyvtára.

Az igazgatói lakás, a rajzterem, a könyvtár és a tornaterem épülete 1915-ben

Az 1800-as évek végén épült két pa

Ertsey Dániel, aki mezőtúri lelkipásztor volt 1777 és 1809 között, kezdte meg a könyvek szakok, témák szerinti besorolását. A XIX. század hetvenes éveitől megjelenő iskolai értesítők szinte minden évben közölték a könyvtár gyaparodását. Az 1902-ben kiadott Magyar Minerva szerint ekkor a könyvtár állománya 5186 kötet volt, tíz év múlva ez a szám megközelítette a 10000 darabszámot.

Sajnos, a XX. század folyamán igen érzékeny veszteségeket szenvedett a könyvtár. Állományának kb. fele elveszett. Ez megállapítható Vékony Sándor lelkész, vallástanár, könyvtárőr 1900-ban kiadott szakcsoportonkénti betűsoros könyvtári jegyzékéből is. Egyébként ő volt, aki elsőként modern könyvtári szemlélettel gyarapította az állományt. Tervszerű állománygyarapítást folytatott és szabályos leltárköbyvet vezetett.

Tetemes azoknak a könyveknek a száma, melyek egykor az iskolában tanítóknak vagy később írókká, tudósokká vált tanulóknak a művei. Igen értékes Szép Ernő: Első csokor (1902) és Tamkó Sirató Károly: Az Élet tavaszán (1921) című verseskötetei, melyek Mezőtúron jelentek meg. 

1948-ban az iskolát államosították.

1992-ben lett újra református gimnázium. Ez a könyvtár állományában is lendületes gyaparodást hozott. 1996-ban a helyi református egyházból mintegy 800 könyvritkaság is átkerült a kollégium könyvtárába. Nagy számban kerültek beszerzésre szépirodalmi és tudományos, valamint vallásos és helytörténeti szakirodalom is. Napjainkban a tanárok és a diákok igényeit szem előtt tartva gyűjtik az audiovizuális és számítógépes dokumentumokat is.

1997 óta számítógépes katalógust használ a könyvtár a gyűjtemény feldolgozásához.

Ma az ókönyvtárban 10 ezer kötet könyv és 4 ezer bekötött folyóirat (pl. Nyugat, Századok, Vasárnapi Újság, Pesti Hírlap) található. Ugyancsak a féltett ritkaságok közé tartoznak a Mezőtúron megjelent újságok és bekötött hírlapok (Mezőtúr és Vidéke, Mezőtúri Újság, Mezőtúri Hírlap, Egyetértés), a három teljes Pallas Nagylexikon sorozat, a Ratio Educationis (Vindabonae, 1777) első kiadása, az első magyar nyelvű újság: a Magyar Hírmondó egy, 1793 januárjában kiadott példánya.

A Mezőtúri Református Kollégiumot és könyvtárát 2014-ben Történelmi Emlékhellyé nyilvánították.

2016-ban a könyvgyűjtemény beköltözhetett régi-új helyére: a felújítás előtt részben tornateremnek használt klasszicista épületet könyvtárnak építették még a XX. század elején, s az iskola területén áll, néhány lépésnyire a főépülettől. A felújított épület Borsos Károly (1871-1933), a Mezőtúri Református Kollégium egykori tudós igazgatója nevét viseli.

A Mezőtúri Református Egyházközség által a felújításra kiírt közbeszerzésen a győri Linea Bútor Kft. belsőépítészeti kivitelező nyert. Általuk valósult meg a könyvtár impozás belső tere.  

2016. november 25-i átadáson Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke ünnepélyesen elhelyezték a gyűjtemény legrégebbi, 1529-ből származó könyvét a felújított Ókönyvtár polcán.

Forrás: 

Buzás Borbála: Történelmi Emlékhely lett a Mezőtúri Református Kollégium

A mezőtúri Református Főgymnasium értesítője az 1906-1907. iskolai évről. Mezőtúr, 1906.

A mezőtúri Református Főgimnázium értesítője az 1915-16. iskolai évről. Mezőtúr,1915.