• Verseghy Ferenc Könyvtár (Kossuth tér 2.) Nyitvatartás: kedd 9:00-18:00; szerda 9:00-18:00; csütörtök 9:00-19:00; péntek 9:00-18:00; szombat 9:00-13:00 >>> Hild Viktor Könyvtár (Karczag L. u. 2.) Nyitvatartás: hétfő 12:00-18:00; kedd 10:00-18:00; szerda 10:00-18:00; péntek 10:00-18:00; szombat 14:00-18:00 >>> Szandaszőlősi Fiókkönyvtár (Simon Ferenc u. 32.) Nyitvatartás: hétfő 10:00-12:00; 13:00-18:00; kedd 10:00-12:00; 13:00-18:00; szerda 10:00-12:00; 13:00-18:00; csütörtök 13:00-16:00; péntek 10:00-12:00; 13:00-18:00 >>> Tallinn Városrész Fiókkönyvtára (Dr. Balogh Béla út 14.) Nyitvatartás: kedd 9:00-12:00; 13:00-17:00; szerda 9:00-12:00; 13:00-17:00; péntek 9:00-12:00; 13:00-17:00 >>> Abonyi Úti Fiókkönyvtár (Abonyi út 36.) Nyitvatartás: hétfő 13:00-17:00; csütörtök 9:00-12:00 >>> Kertvárosi Fiókkönyvtár (Napsugár út 59.) Nyitvatartás: hétfő 9:00-12:00; csütörtök 13:00-18:00

Minőségpolitikai nyilatkozat

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Minőségpolitikai nyilatkozat

A Verseghy Ferenc Könyvtár Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb közgyűjteménye. Szolgálandó közönsége minden tagja számára biztosít könyvtári szolgáltatást, élethelyzetüknek megfelelő tudásbázist, szükségleteiknek megfelelő információkat.
A vezetés és a munkatársak elkötelezettek a minőségi szolgáltatások nyújtása, a tudatos, cél- és eredményorientált munkavégzés iránt. Valljuk, hogy az energikus, kiváló szakmai munkára törekvő szervezet képes a partnereivel olyan kapcsolatot fenntartani, amely megelégedést vált ki.
Könyvtárunk minőségmenedzsment tevékenysége a teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM - Total Quality Management) elvei alapján történik.

A minőségcélok elérése érdekében a könyvtár vezetése

  • működteti a Minőségirányítási Tanácsot, mely a minőségmenedzsment tevékenységének segítésére alakult testület,
  • lehetőséget biztosít partnerei számára a véleménynyilvánításra, azokat vizsgálja, és indokolt esetben beilleszti az intézmény munkafolyamataiba,
  • törekszik a kor elvárásainak megfelelően fejleszteni a könyvtár szolgáltatásait, gyűjteményét, és olyan tárgyi, technikai feltételeket kialakítani, amelyek biztosítják a nyugodt, kulturált környezetet a kikapcsolódáshoz, a tanuláshoz,
  • folyamatosan képezi munkatársait, hogy képesek legyenek alkalmazkodni az új kihívásokhoz,
  • kommunikációs tevékenysége során törekszik az intézmény életében történő eseményeket, közérdekű információkat, elért eredményeket minél szélesebb körben megosztani,
  • tevékenységét a szakmai elvárásoknak és a használók igényeinek megfelelően folyamatosan fejleszti, szabályozott keretek között, rendszeresen dokumentálva végzi, ügyelve az érvényben lévő jogszabályok betartására és betartatására,
  • megfelelő motivációs rendszer kiépítésével garantálja, hogy minden munkatárs a tőle telhető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtja, betartva A magyar könyvtárosság etikai kódexében és a könyvtár Minőségpolitikai nyilatkozatában foglaltakat.

Szolnok, 2017. május 16.

Czakóné Gacov Katalin
igazgató


A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
elfogadott minőségpolitikai nyilatkozata letölthető
INNEN

Alapdokumentumok

Alapító okirat (PDF)
Jövőkép és küldetésnyilatkozat
Gyűjtőköri szabályzat (PDF)
Szervezeti és Működési Szabályzat (PDF)
Szervezeti ábra
Könyvtárhasználati szabályzat (PDF)

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL