• Verseghy Ferenc Könyvtár (Kossuth tér 2.) Nyitvatartás: kedd 9:00-18:00; szerda 9:00-18:00; csütörtök 9:00-19:00; péntek 9:00-18:00; szombat 9:00-13:00 >>> Hild Viktor Könyvtár (Karczag L. u. 2.) Nyitvatartás: hétfő 12:00-18:00; kedd 10:00-18:00; szerda 10:00-18:00; péntek 10:00-18:00; szombat 14:00-18:00 >>> Szandaszőlősi Fiókkönyvtár (Simon Ferenc u. 32.) Nyitvatartás: hétfő 10:00-12:00; 13:00-18:00; kedd 10:00-12:00; 13:00-18:00; szerda 10:00-12:00; 13:00-18:00; csütörtök 13:00-16:00; péntek 10:00-12:00; 13:00-18:00 >>> Tallinn Városrész Fiókkönyvtára (Dr. Balogh Béla út 14.) Nyitvatartás: kedd 9:00-12:00; 13:00-17:00; szerda 9:00-12:00; 13:00-17:00; péntek 9:00-12:00; 13:00-17:00 >>> Abonyi Úti Fiókkönyvtár (Abonyi út 36.) Nyitvatartás: hétfő 13:00-17:00; csütörtök 9:00-12:00 >>> Kertvárosi Fiókkönyvtár (Napsugár út 59.) Nyitvatartás: hétfő 9:00-12:00; csütörtök 13:00-18:00

Az intézmény küldetésnyilatkozata

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény települési és megyei feladatokat ellátó könyvtár, mely közreműködik a városi közművelődési feladatok ellátásában.

Szolnok Megyei Jogú Város nyilvános könyvtáraként felelős, hogy az állampolgárok, de mindenekelőtt a városlakók számára elérhetővé tegye a magyar és az egyetemes kultúra könyvtári dokumentumokban rögzített értékeit, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést.

Megyei könyvtárként, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb közgyűjteménye felelős a könyvtári dokumentumvagyonhoz való egyenlő hozzáférést biztosító szolgáltatások nyújtásáért a megye valamennyi lakosa számára.

A nemzeti könyvtár mellett egyedüli felelősséget vállal a megyében keletkezett és a megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtéséért, feltárásáért, szolgáltatásáért és megőrzéséért az utókor számára.

Feladatait a Verseghy Ferenc Könyvtár, ennek tagintézményei és fiókkönyvtárai együttműködésével végzi, ami lehetőséget biztosít számára, hogy részt vállaljon a város közművelődési feladatellátásában, biztosítsa a művelődéshez, tanuláshoz, továbbtanuláshoz, át- és továbbképzéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez szükséges könyvtári és közművelődési szolgáltatásokat.

Munkája során elsőbbséget biztosít az intézményt használók érdekeinek. Azok javaslatait figyelembe veszi, használói szokásait vizsgálja, szolgáltatásait ennek megfelelően módosítja, bővíti. Gondoskodik a hátránnyal élők esélyegyenlőségének biztosításáról.

Felelőssége kiterjed a felnövekvő generációk olvasóvá és a kulturális értékek iránt nyitott személyiséggé nevelésére, arra, hogy a gyermekek tájékozott, felelős állampolgárok legyenek.

Céljai elérése érdekében gondoskodik munkatársai tudásának folyamatos fejlesztéséről, a szolgáltatások minőségének folyamatos emeléséről és törekszik a legkorszerűbb technikai, infotechnikai eszközök használatára és használatba adására.

Az életminőség javítása érdekében együttműködik az egyesületekkel, civil szervezetekkel. Munkáját politikailag semlegesen, a különböző világnézeteket tisztelve végzi.

Munkája során arra törekszik, hogy a fenntartó Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megelégedésére, kulturális céljai megvalósítására használja a rábízott közpénzt és közvagyont.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva