1963

Csík Mihály (Kunszentmárton) Szocialista kulturáért díj 

Lázi László (Szolnok) Miniszteri dicsérő oklevél